Njuškam među knjižarama...

Prodaja knjiga online, sve knjige na jednom mestu

Unesite naslov knjige, autora ili ISBN u polje za pretragu iznad i pritisnite "pretraga"
Kliknite "Pronađi najbolju cenu" pored.
Dobijate spisak:
Gde knjiga može da se kupi.
Vremena isporuke
Cena
Da bi ste kupili knjigu, kliknite "Idi na knjižaru"
Kliknite na listu


Monetarna ekonomija

Monetarna ekonomija
Autor Živković dr Aleksandar, Kožetinac dr Gradimir, Popović dr Svetlana
Godina izdanja 2019
Izdavač: Ekonomski fakultet Beograd
Povez: Brošura
ISBN: 9788640315791
Broj strana: 765
Srpski

Knjižare

O knjizi

Ova knjiga predstavlja jedan moderan i sveobuhvatan pristup istraživanju uloge i značaja novca u privredi. U svetlu tog pristupa, daje se kompleksan prikaz mreže relacija novca sa ekonomskim varijablama preko kojih se opisuje funkcionisanje privrede. U prvoj oblasti koju obrađuje knjiga, monetarnoj analizi, iznete su metodološke osnove i pojmovni rečnik monetarne ekonomije. Povezano sa tim, prezentiran je i istorijski razvoj fenomena novca do današnjih dana, ponuđeno objašnjenje različitih definicija monetarnih agregata, među kojima se posebno izdvajaju definicija primarnog novca i novčane mase. Iskorak ka savremenoj monetarnoj analizi je učinjen kroz izlaganje procesa monetarno-kreditne multiplikacije, kojim se uvodi rudimentarna institucionalna infrastruktura monetarnih procesa koju čine centralna banka i poslovne banke. Druga oblast koju obrađuje knjiga je monetarna teorija. Monetarne teorije su zaokružene škole učenja koje nastoje da razotkriju spregu između monetarnih i realnih procesa u privredi. Tri monetarne teorije se identifikuju kao opšteprihvaćene: monetarizam, kejnzijanizam i klasična škola. Svakoj od ovih teorija odgovara posebno koncipiran monetarni transmisioni mehanizam, prema kome monetarna neravnoteža različito utiče na realna ekonomska kretanja. Konačno, treća oblast kojom se bavi knjiga je monetarna politika. Važnost odgovorne i adekvatne monetarne politike ogleda se u sprečavanju razvijanja najvećeg ”monetarnog zla” -inflacije. Inflacija katalizatorski deluje na rast disfunkcionalnosti realnih ekonomskih kretanja, čime se sputava prosperitet privrede, a rastu socijalne i druge društvene tenzije. Da bi blokirala ove procese, centralna banka koristi delotvoran monetarni instrumentarijum – zbirku instrumenata monetarne politike. Operacije na otvorenom tržištu, obavezne rezerve i diskontna stopa su tri osnovna instrumenta monetarne politike. Finim podešavanjem ovih instrumenata, monetarna politika deluje kao promotor stabilnosti cena i vrednosti nacionalne valute, čime u krajnjoj liniji podržava i opšti ekonomski i privredni razvoj zemlje. Knjiga je udžbenik na predmetu Monetarna ekonomija na dodiplomskim akademskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, ali se koristi, u celini ili delom, kao udžbenik na drugim fakultetima i/ili na akademskim studijama – master.

Komentari

Ocena Molimo unesite komentar:
0.0
(0 komentari) Vaša ocena Vaše ime:
 
Poslednji komentari:
Indeks knjiga